پروژه مجتمع تجاری پریس

پروژه مجتمع تجاری پریس

محل پروژه:

تهران -پاسداران-نبش گلستان 1-مجتمع تجاری پریس,

نوع پروژه:

اجرا,

نوع پرده هوا:

کویلدار,

تیپ پرده هوا:

عمودزن,

محصولات مرتبط وجود ندارد

مقالات مرتبط وجود ندارد

پروژه های مرتبط وجود ندارد

ثبت نظر