پروژه شرکت کوه سازه باختر

پروژه شرکت کوه سازه باختر

محل پروژه:

کرمانشاه-فرهنگیان فاز 2-ایستگاه 4-پلاک 76-شرکت کوه سازه باختر,

نوع پروژه:

اجرا,

نوع پرده هوا:

کویلدار,

تیپ پرده هوا:

افقی زن,

محصولات مرتبط وجود ندارد

مقالات مرتبط وجود ندارد

پروژه های مرتبط وجود ندارد

ثبت نظر