پروژه مرکز جراحی سعادت آباد

پروژه مرکز جراحی سعادت آباد

محل پروژه:

تهران-سعادت آباد-ابتدای سرو شرقی-خیابان مجد-مرکز جراحی سعدت آباد,

نوع پروژه:

اجرا,

نوع پرده هوا:

کویلدار,

نوع کویل:

کویل آبگرم,

محصولات مرتبط وجود ندارد

مقالات مرتبط وجود ندارد

پروژه های مرتبط وجود ندارد

ثبت نظر