پروژه بیمارستان و زایشگاه اقبال

پروژه بیمارستان و زایشگاه اقبال

محل پروژه:

تهران -تقاطع رودکی آذربایجان-بیمارستان اقبال,

نوع پروژه:

اجرا,

نوع پرده هوا:

کویلدار,

نوع کویل:

کویل آبگرم,

محصولات مرتبط وجود ندارد

مقالات مرتبط وجود ندارد

پروژه های مرتبط وجود ندارد

ثبت نظر