پرده هوا ی فروشگاهی FM30 Y-X1

مشخصات فنی

کاتالوگ برای این محصول وجود ندارد

نام
مدل سرعت هوا در دور تند سرعت هوا در دور کند میزان صدا در دور تند میزان صدا در دور کند توان ورودی ولتاژ فرکانس

محصول مرتبط به این محصول موجود نمیباشد

مقاله ی مرتبط به این محصول موجود نمیباشد

پروژه ی مرتبط به این محصول موجود نمیباشد

ثبت نظر