پرده هوا باد گرم مدل RM40 L/Y-HV

مشخصات فنی

مدل پرده هوا

RM40 L/Y-HV

نوع کویل

آبی

تعداد حالت دور موتور

2

طول ( سانتی متر )

100،120،150،180،200

فاز المنت

تک فاز

ولتاژ ( ولت )

220

فرکانس ( هرتز )

50

ویژگی

تیغه ایرفویل جهت هدایت هوا

امکانات

دارای ریموت کنترل

کاتالوگ برای این محصول وجود ندارد

قابلیت ساخت طبق سفارش خریدار و متناسب با دکوراسیون داخلی
مکمل کلیه ی دربها اعم از برقی، اتوماتیک ، لولایی، کرکره ایی، و ...
مجهز به کویل آب گرم ( مناسب جهت ورودی هایی که امکان رفت و برگشت آب گرم تا محل سردرب از بالای دستگاه وجود داشته باشد .)

نام
مدل سرعت هوا در دور تند سرعت هوا در دور کند میزان صدا در دور تند میزان صدا در دور کند توان ورودی ولتاژ فرکانس
پرده هوا باد گرم مدل RM 4010 L / Y-HW با دمای آب 65-100 درجه
RM 4010 L / Y-HW 64800 67 220 50
پرده هوا باد گرم مدل RM 4012 L / Y-HW با دمای آب 65-100 درجه
RM 4012 L / Y-HW 64800 68 220 50
پرده هوا باد گرم مدل RM 4015 L / Y-HW با دمای آب 65-100 درجه
RM 4015 L / Y-HW 64800 69 220 50
پرده هوا باد گرم مدل RM 4018 L / Y-HW با دمای آب 65-100 درجه
RM 4018 L / Y-HW 64800 69 220 50
پرده هوا باد گرم مدل RM 4020 L / Y-HW با دمای آب 65-100 درجه
RM 4020 L / Y-HW 18 69 220 50
پرده هوا باد گرم مدل RM 4010 L / Y-HW با دمای آب 60-90 درجه
RM 4010 L / Y-HW 64800 67 220 50
پرده هوا باد گرم مدل RM 4012 L / Y-HW با دمای آب 60-90 درجه
RM 4012 L / Y-HW 64800 68 220 50
پرده هوا باد گرم مدل RM 4015 L / Y-HW با دمای آب 60-90 درجه
RM 4015 L / Y-HW 64800 69 220 50
پرده هوا باد گرم مدل RM 4018 L / Y-HW با دمای آب 60-90 درجه
RM 4018 L / Y-HW 64800 69 220 50
پرده هوا باد گرم مدل RM 4020 L / Y-HW با دمای آب 60-90 درجه
RM 4020 L / Y-HW 64800 69 220 50
پرده هوا باد گرم مدل RM 4010 L / Y-HW با دمای آب 55-85 درجه
RM 4010 L / Y-HW 64800 67 220 50
پرده هوا باد گرم مدل RM 4012 L / Y-HW با دمای آب 55-85 درجه
RM 4012 L / Y-HW 64800 67 220 50
پرده هوا باد گرم مدل RM 4015 L / Y-HW با دمای آب 55-85 درجه
RM 4015 L / Y-HW 64800 69 220 50
پرده هوا باد گرم مدل RM 4018 L / Y-HW با دمای آب 55-85 درجه
RM 4018 L / Y-HW 64800 69 220 50
پرده هوا باد گرم مدل RM 4020 L / Y-HW با دمای آب 55-85 درجه
RM 4020 L / Y-HW 64800 69 220 50
پرده هوا باد گرم مدل RM 4010 L / Y-HW با دمای آب 65-100 درجه
مدل
RM 4010 L / Y-HW
سرعت هوا در دور تند
64800
سرعت هوا در دور کند
توان ورودی
67
ولتاژ
فرکانس
پرده هوا باد گرم مدل RM 4012 L / Y-HW با دمای آب 65-100 درجه
مدل
RM 4012 L / Y-HW
سرعت هوا در دور تند
64800
سرعت هوا در دور کند
توان ورودی
68
ولتاژ
فرکانس
پرده هوا باد گرم مدل RM 4015 L / Y-HW با دمای آب 65-100 درجه
مدل
RM 4015 L / Y-HW
سرعت هوا در دور تند
64800
سرعت هوا در دور کند
توان ورودی
69
ولتاژ
فرکانس
پرده هوا باد گرم مدل RM 4018 L / Y-HW با دمای آب 65-100 درجه
مدل
RM 4018 L / Y-HW
سرعت هوا در دور تند
64800
سرعت هوا در دور کند
توان ورودی
69
ولتاژ
فرکانس
پرده هوا باد گرم مدل RM 4020 L / Y-HW با دمای آب 65-100 درجه
مدل
RM 4020 L / Y-HW
سرعت هوا در دور تند
18
سرعت هوا در دور کند
توان ورودی
69
ولتاژ
فرکانس
پرده هوا باد گرم مدل RM 4010 L / Y-HW با دمای آب 60-90 درجه
مدل
RM 4010 L / Y-HW
سرعت هوا در دور تند
64800
سرعت هوا در دور کند
توان ورودی
67
ولتاژ
فرکانس
پرده هوا باد گرم مدل RM 4012 L / Y-HW با دمای آب 60-90 درجه
مدل
RM 4012 L / Y-HW
سرعت هوا در دور تند
64800
سرعت هوا در دور کند
توان ورودی
68
ولتاژ
فرکانس
پرده هوا باد گرم مدل RM 4015 L / Y-HW با دمای آب 60-90 درجه
مدل
RM 4015 L / Y-HW
سرعت هوا در دور تند
64800
سرعت هوا در دور کند
توان ورودی
69
ولتاژ
فرکانس
پرده هوا باد گرم مدل RM 4018 L / Y-HW با دمای آب 60-90 درجه
مدل
RM 4018 L / Y-HW
سرعت هوا در دور تند
64800
سرعت هوا در دور کند
توان ورودی
69
ولتاژ
فرکانس
پرده هوا باد گرم مدل RM 4020 L / Y-HW با دمای آب 60-90 درجه
مدل
RM 4020 L / Y-HW
سرعت هوا در دور تند
64800
سرعت هوا در دور کند
توان ورودی
69
ولتاژ
فرکانس
پرده هوا باد گرم مدل RM 4010 L / Y-HW با دمای آب 55-85 درجه
مدل
RM 4010 L / Y-HW
سرعت هوا در دور تند
64800
سرعت هوا در دور کند
توان ورودی
67
ولتاژ
فرکانس
پرده هوا باد گرم مدل RM 4012 L / Y-HW با دمای آب 55-85 درجه
مدل
RM 4012 L / Y-HW
سرعت هوا در دور تند
64800
سرعت هوا در دور کند
توان ورودی
67
ولتاژ
فرکانس
پرده هوا باد گرم مدل RM 4015 L / Y-HW با دمای آب 55-85 درجه
مدل
RM 4015 L / Y-HW
سرعت هوا در دور تند
64800
سرعت هوا در دور کند
توان ورودی
69
ولتاژ
فرکانس
پرده هوا باد گرم مدل RM 4018 L / Y-HW با دمای آب 55-85 درجه
مدل
RM 4018 L / Y-HW
سرعت هوا در دور تند
64800
سرعت هوا در دور کند
توان ورودی
69
ولتاژ
فرکانس
پرده هوا باد گرم مدل RM 4020 L / Y-HW با دمای آب 55-85 درجه
مدل
RM 4020 L / Y-HW
سرعت هوا در دور تند
64800
سرعت هوا در دور کند
توان ورودی
69
ولتاژ
فرکانس
پرده هوا جهت سردخانه

پرده هوا جهت سردخانه

مزایای پرده هوای کویل دار

مزایای پرده هوای کویل دار

موارد استفاده پرده هوا

موارد استفاده پرده هوا

مزیت ها و کاربرد های دستگاه پرده هوا

مزیت ها و کاربرد های دستگاه پرده هوا

پروژه ی مرتبط به این محصول موجود نمیباشد

ثبت نظر