هود لامینار

مشخصات فنی

نوع هود لامینار

با کانال خروجی

کاتالوگ برای این محصول وجود ندارد

جهت کار با نمونه هایی به کار می روند که دارای بخارهای شیمیایی و اسیدهای خطرناک می باشند. محفظه داخلی این کابینتها دارای فشار منفی می باشند تا اپراتور کاملاً از خطرات این گازها مصون باشد. این هودها میتوانند همراه با کانال خروجی یا بدون آن باشند.

نام
مدل سرعت هوا در دور تند سرعت هوا در دور کند میزان صدا در دور تند میزان صدا در دور کند توان ورودی ولتاژ فرکانس
@prp_13542
@prp_13543 @prp_25815 @prp_25816 @prp_25819 @prp_25820 @prp_25823 @prp_25829 @prp_25831
@prp_13542
مدل
@prp_13543
سرعت هوا در دور تند
@prp_25815
سرعت هوا در دور کند
@prp_25816
توان ورودی
@prp_25819
ولتاژ
@prp_25820
فرکانس
@prp_25823

مقاله ی مرتبط به این محصول موجود نمیباشد

پروژه ی مرتبط به این محصول موجود نمیباشد

ثبت نظر