جدا سازی دو محیط از کاربردهای دستگاه پرده هوا می باشد

جداسازی دو محیط (Envirmental Separation)

از کاربردهای دستگاه پرده هوا برای محافظت در برابر دربهای ورودی جداسازی دو محیط می باشد.

پرده هوا برای جداسازی دو فضا از نظر تباذل حرارت( در حالتی که سرعت باد موثر نباشد ) به کار میرود و سرعت هوای خروجی دستگاه پرده هوا نیز باید قابل کنترل باشد.


@image

ثبت نظر