چرا در تابستان در ورودی فروشگاه از دستگاه پرده هوا استفاده کنیم

چرا در تابستان در ورودی فروشگاه از دستگاه پرده هوا استفاده کنیم

چون علاوه بر اینکه از ورود حشرات به داخل فروشگاه جلوگیری می کند از خروج هوای سرد داخل فروشگاه هم جلوگیری می کند.

به این صورت که دستگاه پرده هوا در تابستان با باد معمولی که ایجاد می کنداجازه نمی دهد هوای سرد داخل فروشگاه به بیرون برود (می توانید به صورت گرافیکی در صفحه اصلی سایت این موضوع را مشاهده بفرمایید)

برای زمستان هم به همین طریق که در این پست به طور کامل توضیح داده شده است.

این خبر را میپسندم: