چرا باید در ورودی فروشگاه از پرده هوا استفاده کنیم

حالا چرا پرده هوا باعث جلوگیری از به هدر رفتن انرژی می شود؟

توضیح کاملش این است که وقتی در زمستان هوای داخل فروشگاه گرم باشد و درب ورودی باز باشد محیط داخل فروشگاه گرم نمی ماند و گرما به بیرون منتقل می شود و هر مقدار هم که درجه وسایل گرمایشی را زیاد کنید باز هم گرما بیشتر بیرون می رود. در اینجا نقش پرده هوا کاملا محسوس می شود به طوری که وقتی درب ورودی باز باشد پرده هوا باد گرمی را به سمت پایین می زند (می توانید به صورت گرافیکی در صفحه اصلی سایت این موضوع را مشاهده بفرمایید) و باعث جلوگیری از خروج هوای گرم می شود.

برای تابستان هم به همین طریق که در این پست به طور کامل توضیح داده شده است.

پروژه های مرتبط وجود ندارد

مقالات مرتبط وجود ندارد

محصولات مرتبط وجود ندارد

ثبت نظر