چرا پرده هوا؟

چرا باید در ورودی فروشگاه از پرده هوا استفاده کنیم؟

چون هم باعث جلوگیری از به هدر رفتن انرژی می شود و هم از ورود حشرات به داخل فروشگاه جلوگیری می کند.

حالا چرا پرده هوا باعث جلوگیری از به هدر رفتن انرژی می شود؟

توضیح کاملش این است که وقتی در زمستان هوای داخل فروشگاه گرم باشد و درب ورودی باز باشد محیط داخل فروشگاه گرم نمی ماند و گرما به بیرون منتقل می شود و هر مقدار هم که درجه وسایل گرمایشی را زیاد کنید باز هم گرما بیشتر بیرون می رود. در اینجا نقش پرده هوا کاملا محسوس می شود به طوری که وقتی درب ورودی باز باشد پرده هوا باد گرمی را به سمت پایین می زند و باعث جلوگیری از خروج هوای گرم می شود.


[(img)

ثبت نظر