مهار باد از موارد استفاده دستگاه پرده هوا می باشد

مهار باد (Wind Stopping)

دستگاه پرده هوا برای جلوگیری از نفوذ بادهای طبیعی و با سرعت حدود 8 متر بر ثانیه طراحی میگردند.


@image

ثبت نظر