مزیت ها و کاربرد های دستگاه پرده هوا

1ـ حشرات موذی، ممانعت از وارد شدن گرد و غبار و خاک، بوهای ناخوشایند، دود و بخار، گاز و هر آلودگی که در محیطی از مکان درب ها که به صورتی در روند تولید و حفظ شرایطی که باید در آن قرار داشته باشد، مشکل ایجاد می کند. این مطلب مخصوصا در مواردی مانند درب هایی که در طی زمان کاری، درب ها حتما باید باز باشند از اهمیت خاصی برخوردار است و به همین دلیل با نصب پرده هوا این امکان به وجود می آید که اصولا حالت هایی که احتیاج نیست، درب های فیزیکی را برداشته و رفت آمد پرسنل و حمل ونقل کالا به آسانی بیشتر صورت می گیرد.

2ـ به وجودآمدن یک پرده نامرئی و ممانعت کردن از ارتباط دو محیط، پرده هوا وظیفه جداکنندگی بین دو محیط سرد و گرم را دارد که یکی از مزیت های ارزشمندی است که در کنترل و حفاظت از تلف شدن انرژی نقش به سزایی دارد. مخصوصا که امروزه مطبوع و خنک نگه داشتن هوای محیط با صرف مبلغ بسیار زیادی انجام می پذیرد و پرده هوا این کار را ممکن می کند که با کارکرد مساعدی از این اتلاف جلوگیری کند.

3ـ پرده هوا از وارد شدن بادهای غالب فصلی به داخل محیط با نوجه به باز بودن درب ها جلوگیری می کند که این مزیت مخصوصا در فصل سرد که فشار منفی در دستگاه های تخلیه ساختمان به وجود می آید، این کار را ممکن می سازد تا از ورود بادهای غالب به داخل جلوگیری کند.

4ـ انتشار و کنترل گرد و غبار و دود و هرنوع آلودگی که در تمام فضای باز سالن ایجاد می شود قسمت آلوده را به وسیله پرده هوا ایزوله می کنند.


@image

ثبت نظر