مراحل تمیز کردن پرده هوا

پیشنهادات :

1- از وصل کردن دستگاه پرده هوا در مکان هایی که ممکن است آب و وارد دستگاه پرده هوا و موتور آن شود جلوگیری کنیم.

2- آلودگی و گرد و غبار بعد از مدت زمانی می تواند سبب اختلالی در بالانس و نابرابر پروانه ها می شود و باعث خارج شدن محور موتور از تراز می شود و سبب ایجاد لرزش و در آخر باعث شکستن پروانه و سوختن موتور پرده هوا می شود. به این منظور باید دستگاه پرده هوا را به صورت دوره ای سرویس کرد.

3- دستگاه های پرده هوایی که به میکروسوئیچ تجهیز شده باشند در زمانی که مکان پر رفت و آمد می باشد بهتر است که دستگاه پرده هوا از وضعیت اتومات خارج شود و به طور دائم کار کند.

4- از تینر، بنزین و یا دیگر مواد شیمایی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

@image

ثبت نظر