تماس با ما

 • نشانی:

  ایران – تهران - سعادت آباد – خیابان سرو غربی – خیابان صدف – پلاک 15– برج هرمزان - طبقه ششم – واحد21

 • تلفن:

  02122083092 , 02122072468 , 02122091821 , 02122092095 , 02122072446 , 02122072447 ,
 • پست الکترونیک:

  farazkavian@gmail.com , info@farazkavianco.com ,
 • فکس:

  02122072446 , 02122072447 , 02122092095 , 02122091821 , 02122072468 , 02122083092 ,
 • وبسایت:

  www.farazkavianco.com ,