اخبار شماره چهار (اتاقک توزین یا اتاقک نمونه برداری چیست؟)

اخبار شماره چهار (اتاقک توزین یا اتاقک نمونه برداری چیست؟)

وظیفه اصلی اتاقک توزین و نمونه برداری ، ایجاد محیطی تمیز می باشد که شخص کاربر و همچنین کالای مورد توزین ( یا نمونه برداری ) از هرگونه آلودگی و گرد و غبار محافظت نماید و همچنین باعث می گردد این ذرات معلق در هوا که بر اثر توزین ( یا نمونه برداری ) تولید شده اند به فضای خارج از اتاقک نیز منتشر نگردند در واقع این اتاقک وظیفه محافظت از کاربر ، کالا و همچنین محیط پیرامونی اتاقک را بعهده دارد .

کاربرد اتاقک توزین یا اتاقک نمونه برداری چیست؟

عملیات توزین در شرکت های داروسازی و آزمایشگاهها

عملیات غربال و الک کردن

عملیات جداسازی پودرها و مایعات

عملیات پر نمودن مخازن از مواد اولیه

عملیات پر نمودن و تخلیه رآکتورها ، خشک کننده ها ، گرانول سازی و ...

عملیات آسیاب کردن مواد ، توزیع مواد و ...

شرکت فراز کاویان

این خبر را میپسندم:

اخبار شماره یک (داکت اسپلیت چیست ؟)

اخبار شماره یک (داکت اسپلیت چیست ؟)

اخبار شماره دو (دوش هوا  (AIR SHOWER))

اخبار شماره دو (دوش هوا (AIR SHOWER))

اخبار شماره سه (تاریخچه فیلتر هپا)

اخبار شماره سه (تاریخچه فیلتر هپا)