اصول نصب دستگاه پرده هوا

نازل پرده هوا باید بتواند مرتب شود تا ما بتوانیم 20 درجه به طرف پایین یا بالاپرده هوا آن را تغییر زاویه بدهیم. همچنین دستگاه پرده هوا را می توانیم به صورت افقی بالای درب ورودی و یا بهصورت عمودی در کنار هر دو سمت ورودی به کار بگذاریم. اگر پرده هوا را در بالای درب به صورت افقی نصب کنیم میزان آسیبی که به آن می رسد به کمترین میزان خود خواهد رسید و همچنین اگر پرده هوا به صورت عمودی به کار گذاشته شود باید همه موارد ایمنی را رعایت کنیم. پرده هوا را در بالای درب به صورت افقی که رو به پایین می باشد و یا به صورت عمودی در کنار درب در یک سمت و یا دو سمت آن نصب کنیم. به صورت افقی که پرده هوا را نصب می کنیم ایمنی آن بیشتر می شود ولی در بعضی از مواقع برای اینکه نتیجه ای که می گیریم مطلوب باشد باید پرده هوا را به طور عمودی در هر دو طرف درب های بزرگ نصب کنبم. در نوعی از پرده هوا که railroad گویندکه به طور معمول 22 پا بلندی دارد. یونیت باید با حجم و صدای بلند به طور افقی بالای درب وصل شود و اگر یونیت حجم بالا و سرعت کم در دو سمت یا یک سمت درب نصب شود. این موضوع مورد توجه واقع شده که باید همه اندازه گیری ها به درستی صورت بگیرد تا در زمان لرزش دستگاه پرده هوا از آسیب هایی که ممکن است به آن وارد شود مخصوصا در مواردی که به صورت عمودی نصب می باشد جلوگیری شود. در بیشتر ساختمان ها که سقف آن ها بلند می باشد، هوا تمایل به جمع شدن لایه گرمتر در بالا، و خنک در پایین می باشد، برای این ساختمان ها توصیه می شود که پرده هوا به صورت سرتاسر بالاس درب به کار گذاشته شود. در این صورت هوای گرم به پایین و پرده هوا کشیده شده، به زمین فرستاده می شود و گرمای اضافی موجود، مورد استفاده واقع می شود. همچنین این هوای گرم به کم کردن باد سرد از هوایی که جریان دارد کمک می کند.


@image

ثبت نظر